Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Vallromanes regula les condicions d'accés a les ajudes econòmiques de caràcter social

Tots els grups municipals, MxV-ERC, IVALL, CiU i ICV, aproven inicialment el reglament que regirà totes les concessions.

Les prestacions econòmiques que atorgarà l'Ajuntament de Vallromanes tindran com a objectiu pal·liar necessitats en àmbits com l'habitatge (garantir els submnistraments bàsics com aigua, gas i electricitat), manteniment del lloguer o hipoteca de l'habitatge, situacions de desemparament i manca de recursos urgents per circumstàncies socials greus, ajudes per l'alimentació, higiene, medicaments i dietes especials, atenció a menors en situació de risc i altres situacions urgents i de greu necessitat.

El reglament va destinat a les persones i nuclis familiars o unitats de convivència empadronades a Vallromanes i en situació de vulnerabilitat i exclusió social. L'objectiu del document aprovat per unanimitat és pal·liar kes necessitats socials i econòmiques de les famílies i afavorir la seva inclusió a la societat, ajudant-les en la consecució de l'autonomia personal.

Aprovada l'ordenança que regula l'admissió d'usuaris als Casals d'estiu

El Ple, celebrat aquest darrer dijous, va aprovar també per unanimitat i de forma definitiva l'ordenança que regula les inscripcions als Casals d'estiu de Vallromanes. Veïns del municipi, el partit independent IVALL i ICV van presentar-hi diverse al·legacions. Entre les novetats hi ha l'ampliació del Casal als menors que durant el darrer curs hagin cursat P-3, les sol·licituds presentades fora de termini s'ordenaran per ordre d'arribada i no de baremació, s'equipara la puntuació referent als pares o tutors que treballen a l'Ajuntament amb la resta de pares del municipi, s'augmenta la puntuació de l'empadronament de 30 a 40 punts i s'aplica el criteri d'incompatibilitat del lloc de treball de Vallromanes del pare, mare o tutor amb el d'empadronament. Tot el document es pot consultar en aquest arxiu.

Share