Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

L'Ajuntament de Martorelles aprova, per unanimitat, el nou Pla Local de Joventut 2015-18

  • Imprimeix

Es tracta del primer pla d’actuació municipal destinat als joves del municipi que consta de tres eixos.

El Ple Municipal de Martorelles va aprovar per unanimitat, el passat 18 de maig, el Pla Local de Joventut (PLJ) de Martorelles 2015-2018. Aquest és el primer document d'aquestes característiques amb el que compta el municipi i es concep com un instrument que ha d’ajudar a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria de joventut, implicant els agents socials del territori i els i les joves en una estratègia conjunta d’actuació.

El Pla Local de Joventut de Martorelles es desenvolupa a partir de 2 eixos que vertebren l’actuació municipal. Aquests eixos agrupen àmbits d’intervenció que pretén abordar la política local de joventut, a partir de la diagnosi de la realitat efectuada.

Aquesta estructura permet centrar i visualitzar les prioritats d’intervenció del Pla Local de Joventut i transmet de manera clara els projectes que vol desenvolupar pel que fa al jovent. Cadascun dels eixos contempla uns objectius i un conjunt d’ actuacions que responen als objectius de l’eix.

El primer eix, sota el títol Viure a Martorelles, agrupa tres àmbits d’actuació importants pel desenvolupament vital de les persones joves. D’una banda, les actuacions adreçades a millorar els processos de formació; d’una altra, les actuacions adreçades a millorar el procés de transició al món laboral; i finalment, les actuacions adreçades a promoure estils de vida més saludables de la població juvenil.

El segon eix, que porta per nom Gaudir a Martorelles, s’agrupen actuacions adreçades a estructurar una oferta de lleure estable pels joves, així com estratègies que permetin millorar les comunicació i interlocució amb el jovent.

Ambdós eixos han de servir per contribuir al desenvolupament social dels joves, oferint eines i recursos per a la seva emancipació i autonomia personal. Un altre dels objectius és el de treballar per una millor detecció i prevenció de les conductes de risc que tenen els joves i fomentar hàbits de vida saludables.

A més a més,  s’estructurarà una proposta de lleure adreçada als joves que fomenti el seu creixement i atengui a les seves necessitats i interessos. I, per últim, definir i consolidar uns canals de comunicació que facilitin l’establiment de mecanismes d’interlocució entre el consistori i la joventut del poble.
 
El regidor de Joventut, Marc Candela considera que cal concebre el PLJ com una eina i no com un objectiu final en sí mateix ja que ha de servir per establir una estratègia global en matèria de joventut que ajudi a impulsar polítiques destinades a millorar les condicions de vida dels i les joves de Martorelles.