Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Martorelles prorroga fins al 31 de desembre el conveni de la prestació del servei de la policia local al municipi

El nou equip de govern rebaixa el cost inicial del conveni que passarà de 224.000 euros a 169.400 els sis mesos (agost-desembre).

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Martorelles, reunit aquest darrer dilluns, va aprovar, amb l’abstenció de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Martorelles i l’Ajuntament de Montmeló per establir la prestació del servei de policia local en el terme municipal de Martorelles pels efectius del cos de la policia local de Montmeló.

La partida del pressupost municipal 2015 no contemplava la pròrroga del conveni, la qual es va modificar per decret d’alcaldia per permetre l’acord, de l’1 d’agost al 30 de setembre, però amb la modificació del pressupost aprovada en el mateix ple, aquesta pròrroga es va estendre fins el 31 de desembre del 2015.

A més, l’equip de govern, que ha negociat una rebaixa del cost del servei amb l’Ajuntament de Montmeló per aquesta pròrroga, té també la voluntat de trobar una alternativa pel que fa al servei de policia al municipi:

“Estem treballant per trobar l’equilibri entre cost i qualitat del servei” apuntava el regidor d’Hisenda, Joan Marc Flores, d'ERC, que assegurava que el “servei actual és de molt bona qualitat però potser hauríem de trobar una solució més econòmica pel municipi”.

L’import corresponent als mesos d’octubre, novembre i desembre serà de  108.754 €, després que el nou equip de govern hagi negociat una rebaixa en el cost del servei amb l’Ajuntament de Montmeló: “Si en aquests primers sis mesos el servei ha costat 224.000 €, amb la nova negociació del conveni sis mesos costarien 169.400 € tot i que la pròrroga es farà per tres mesos i per això el cost és de 108.754 €”, destacava Flores.

L'alcalde Marc Candela va destacar que “la voluntat de l’equip de govern és treballar per a la coordinació dels vigilants i els efectius de la policia, i durant la tardor planificar com aconseguir una policia municipal pròpia aprofitant i  recol·locant els vigilants a altres tasques municipals o al mateix cos”.

Modificació pressupost 2015

El Ple de dilluns va aprovar inicialment, amb el vot en contra del grup municipal d’Units per Martorelles (UxM), l’expedient de modificació del pressupost 2015 que consisteix en la realització d’un suplement de crèdit de 278.458 euros.

Aquesta despesa es finança amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG) de l’exercici 2014 i d’un import de 894.709 euros.

A més de la pròrroga del conveni amb l’Ajuntament de Montmeló (108.754 euros) la resta de despeses que s'han de pagar amb la modificació són: els compromisos amb l’empresa que realitza el servei de recollida de residus urbans i neteja viària (121.035 euros) i la compensació comptable de la part proporcional de la Paga Extra de Nadal de 2012 pels treballadors de l’Ajuntament (48.669 euros).

Pel que fa al pagament del servei de recollida de residus per un import de 121.035 euros, el regidor d’Hisenda va explicar que es feia un “reserva de crèdit” per a fer front a possibles obligacions que han sorgit fruit d’una auditoria externa que s’ha realitzat a l’empresa concessionària que realitza aquest servei al poble (URBASER).

La mateixa auditoria va detectar diferències a favor de l’Ajuntament per un import de 60.000 euros, i l’oposició va argumentar que el mes lògic era aprovisionar la diferència entre els dos imports.

L’equip de govern s'ha compromès a reunir-se amb tots els grups municipals i amb  l’empresa auditora per esclarir els drets i les obligacions detectades.

Share