Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

'Sobre estabilitat pressupostària, endeutament i Estat del benestar', de Montserrat Sanmartí

Amb la reforma exprés de la Constitució  (agost 2011) s’obria el camí. Tot seguit, amb l'aprovació de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el 2012, els objectius d'aquestes mesures i el seu abast es fan més evidents cada dia, tant en l'aspecte de la vida quotidiana de les famílies, com el dia a dia d'un ajuntament com el de Sant Fost de Campsentelles.

Ara tenim sobre la taula l'avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat local, que, amb l'excusa d'evitar duplicats i clarificar les competències, es carrega definitivament el principi d'autonomia financera i situa els ajuntaments, l'administració més propera als ciutadans i més implicada en la prestació de serveis públics, en una situació cada cop més insostenible.

I com queden, si s’aprova aquesta llei, les necessitats dels veïns i veïnes en una situació complicadíssima com l'actual? Si els ajuntaments no tenim manera de donar serveis, de donar respostes directament al nostre poble, quina funció farem? Quin sentit tindrem?

No descobreixo res de nou si dic que l'endeutament, per si mateix ni és bo ni és dolent. Però quan els recursos són insuficients, la única forma de no endeutar-se és deixar de prestar serveis o fer pagar als ciutadans apujant la tributació local, cosa que en la actualitat es fa inviable per a moltes famílies.

Per tant podem dir que es bo que un ajuntament s'endeuti si compleix dues condicions:

1. Que serveixi per garantir els serveis de l' estat del benestar, que no volem renunciar

2. Que l'ajuntament demostri capacitat per fer-hi front.

Aquest és el cas de l'ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, que manté un nivell sostenible d'endeutament, amb el que ha estat possible fer front a mantenir la totalitat dels serveis que demana el nostre poble. Fins al dia d’avui, els santfostencs encara poden gaudir d’aquelles instal·lacions i serveis als que tots tenim dret (instal·lacions esportives, activitats per als infants, centres per a la gent gran, menjador, SAD,…). Així volem continuar treballant pel nostre poble, si ens deixen!

Montserrat Sanmartí Pratginestós

Alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles

Share