Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

'En defensa del dret del poble català a celebrar un referèndum consultiu', d'Antonio López

Catalunya viu un moment d'especial transcendència, en què una gran part de la ciutadania defensa i pretén exercir el legítim dret democràtic a decidir el seu futur mentre el govern del PP implica totes les institucions de l'Estat en una operació de fre d'aquesta reivindicació ciutadana. Volem deixar clar en primer lloc que sempre hem defensat el ple desenvolupament dels autogoverns, de manera que vam donar el suport a la segona generació d'estatuts d'autonomia amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, model que l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia va generalitzar, i a la lectura federal de la Constitució que implicaven aquests estatuts.

Des d'aquest plantejament denunciem que la sentència del Tribunal Constitucional, dictada després que el Parlament de Catalunya, el Parlament espanyol i el poble català en referèndum s'haguessin pronunciat, i el procés de recentralització impulsat pel Govern del PP han provocat una profunda crisi que ha suposat la ruptura de les regles de joc sobre les quals es podia haver construït un model de convivència.

Tot aquest procés de ruptura de la convivència es culmina ara amb l'intent d'impedir una consulta en què el poble català pugui pronunciar-se sobre quin model prefereix de relació amb la resta de l'Estat, Aquesta postura del PP i dels que li donin suport, volen plantejar que les aspiracions de més i millor autogovern i de reconeixement nacional de Catalunya, no té cabuda en el marc constitucional, manifestant a més que no és possible fer una lectura federal de la Constitució.

Superar aquesta situació des d'una perspectiva democràtica només pot fer-se des d'un procés constituent d'àmbit estatal que garanteixi tant els drets socials com els drets democràtics que reconegui el dret a decidir dels pobles que conformen l'Estat Espanyol i reforci la participació directa de la ciutadania en el govern de l'economia i la societat.

Per això és imprescindible impulsar un procés constituent que faci saltar els obstacles que impedeixen l'exercici real de la sobirania per part dels ciutadans davant dels poders econòmics. La única solució per afrontar els reptes de construir un Nou Projecte d'Estat, és la de no tenir por a la democràcia, i apostar de forma radicalment decidida per un procés que doti de més poder polític a l'únic sobirà realment existent al nostre país, el poble.

Un Nou Projecte d'Estat ha de reconstruir les bases econòmiques, polítiques, socials i territorials en què s'assenta el projecte comú d'Estat del que ens dotem per organitzar la nostra convivència i aquest projecte ha d'estar basat en el respecte veritable als valors i drets humans , alguns d'ells esmentats en l'actual constitució, però malauradament no exercits ni respectats en la pràctica, com el treball, la salut, l'educació, l'habitatge, la llibertat d'expressió i manifestació, la participació política i el dret a decidir dels pobles.

Un Procés que al nostre entendre ha de ser un procés Federatiu, entenent que el Projecte Federal significa una nova organització política de l'Estat sobre noves bases cooperatives amb respecte a la lliure decisió dels pobles.

Al mateix temps defensem que la defensa de la identitat de cada poble no pot estar separada de la defensa d'una realitat social que permeti a la majoria social tenir el dret a decidir sobre les qüestions que l'afecten directament per construir un nou model de societat més justa i més democràtica.

En aquests moments cal que el Govern central abandoni la seva aptitud tancada i prepotent i propiciï l'urgent diàleg entre l'Estat i les forces polítiques catalanes per garantir una sortida democràtica i pactada a la crisi perquè quan una part substancial de la població d'un territori qüestiona el marc institucional existent, en lògica democràtica, cal establir els mecanismes legals per conèixer la voluntat dels ciutadans i ciutadanes.

Malgrat les decisions preses pel Govern Central que posen en greu risc la pròpia convivència ciutadana exigim al Govern de l'Estat que negociï amb les forces parlamentàries de Catalunya la celebració de la consulta que permeti conèixer la voluntat de la ciutadania de Catalunya sobre el seu futur polític, acordant les condicions i procediments per a la seva celebració, utilitzant els mecanismes legals existents o acordant la seva reforma, si es considera necessari ja que en cap cas pot esgrimir la Constitució o la legalitat per oposar-se a la celebració d'un referèndum a Catalunya, no tracta d'un problema jurídic sinó de voluntat política i, en qualsevol cas, les lleis poden ser reformades per fer possible que la ciutadania pugui exercir el dret a decidir lliurement el seu futur.

Tinguem clar que en aquest procés no només està en qüestió el futur de Catalunya, sinó que també està en joc la credibilitat democràtica de l'Estat davant la societat catalana i espanyola i davant la comunitat internacional.

Antonio López, membre del Consell Nacional de EUIA

Share