Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

'Per la supressió dels radars i càmeres fotogràfiques a Mollet del Vallès', d'Antonio López

La seguretat viària és un element important en la seguretat dels nostres veïns i veïnes. Per això cal considerar que, per evitar accidents i situacions de risc a les nostres vies urbanes s’ha de deixar de banda la visió clàssica sancionadora-recaptadora i anar molt més enllà. En concret, les polítiques municipals han de recollir una nova perspectiva on la corresponsabilitat, la reeducació i la pacificació del trànsit siguin les prioritats de tots els usuaris de les vies públiques.

Últimament l'ajuntament de Mollet ha incrementat els radars i càmeres fotogràfiques a la nostra ciutat i el criteri que s'estan utilitzant és el de les multes imposades a través de punts de localització prioritàriament rendibles econòmicament

Aquesta fórmula és la més idònia ja que no requereix de cap intervenció directa d'agents de la Guàrdia Urbana al moment de la infracció i la multa arriba ja al domicili dels sancionats.

Cal treballar per un punt de vista innovador on la prioritat no sigui la quantificació económica d’una sèrie de radars i càmeres fotogràfiques estratègicament ubicats on l’automatització del mecanisme sancionador, tot i ser absolutament legal, fa innecessària l’intervenció dels agents encarregats del trànsit ja que la sanció arriva directament al domicili dels sancionats.

Aquestes mesures el govern del PSC i CiU pretén compensar les pèrdues d'ingressos que l'Ajuntament preveu tenir en altres capítols i, molt especialment, pal·liar el problema de caixa que ofega Mollet per la mala gestió econòmica que han tingut durant anys. A això cal recordar que el govern de Josep Monràs ha vingut acumulant un important deute 43 milions d'euros. A més del no pagament als proveïdors de diversos milions mes.

El mecanisme sancionador en matèria de trànsit mai ha de formar part de la política de govern, mai hauria de ser quantificable i mai hauria de ser utilitzat per compensar les pèrdues d’ingressos de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ofegat per un problema de pèssima gestió econòmica. En aquest sentit cal recordar que el govern de Josep Monràs ha generant un deute descomunal de 43 milions d’euros que encara pot ser més gran si es considera el deute amb els proveïdors.

Les sancions als vehicles segueix sent una de les principals fonts de finançament de l'Ajuntament i per aquesta raó, segons les dades del propi govern de PSC i CiU, en el pressupost aprovat del 2013 han augmentat les possibilitats de incrementar la recaptació. No es veu capaç de trobar altres solucions que la pressió als conductors i conductores.

Aquesta  situació esta creant una gran inquietud a la ciutadania ja que aquesta política sancionadora està comportant pèrdua de punts dels permisos de conduir i multes molt elevades que estan perjudicant molt a les ja febles economies domèstiques. Mentrestant l´ajuntament no fa ni l´esforç de repintar les senyals de trànsit als carrers que s'estan deterioriant d'una manera alarmant.

El grup municipal d´ICV-EUIA ha proposat en diferents ocasions un estudi alternatiu que no només inclogui el criteri de sancions sinó també altres com plataformes, rotondes, educació vial, i campanyes de sensibilizació, entre altres. Tot plegat posa de manifest l’evident llunyania de l’actual equip de govern de Mollet de la ciutadania. Un govern molt més interessat en la recaptació que en la reinversió d’allò recaptat en el conjunt del municipi com passos elevats, rotondes, senyalització vertical i horitzontal, adequat repintat dels passos de vianants, campanyes de sensibilització, etc.

Cal que l'equip de govern municipal elabori un pla participatiu per pacificar el trànsit i la seguretat en les nostra ciutat que sigui diferent dels radars i càmeres fotogràfiques amb finalitat recaptatòria.

Antonio López, regidor per ICV-EUIA-EPM a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Share